De Belgische Kamer van Koophandel in Turkije werd in 1926 opgericht door ›zzet AKOSMAN, Afif TEKTAř, Willi MARGUERY en Gabriel COUTEAUX met als doel de economische, sociale, culturele relaties en de handelsrelaties tussen Turkije en BelgiŽ te helpen versterken.

Met de toevergunning van de vertegenwoordiging van de Luxemburgse Kamer van Koophandel aan de Belgische Kamer van Koophandel in Turkije door de Belgische Federatie van Kamers van Koophandel en Industrie, werd de naam van de Kamer tijdens de Algemene Vergadering dat plaatvond in het Belgisch Consulaat-Generaal op Donderdag 16 April 2009 veranderd in "De Belgisch - Luxemburgse Kamer van Koophandel in Turkije"

De hulp van de Belgische - Luxemburgse Kamer van Koophandel in Turkije is gericht op de Belgische en Luxemburgse bedrijven gevestigd in Turkije, de Turkse bedrijven die actief willen zijn in BelgiŽ en Luxemburg en op de Belgische en Luxemburgse instellingen die in Turkije hun handels- en industriŽle relaties willen ontwikkelen.

Bovendien krijgen Belgische en Luxemburgse zakenlui die werkzaam zijn in Turkije ook de hulp van De Belgische - Luxemburgse Kamer van Koophandel aangeboden in verband met de problemen die zij ondervinden tijdens de verhuizing.

Onze Kamer telt een 150-tal Turkse, Belgische en Luxemburgse leden maar is ook toegankelijk voor burgers van elke nationaliteit.

De Belgische - Luxemburgse Kamer van Koophandel in Turkije organiseert regelmatig zakendiners, zakenreizen en culturele uitstapjes. De leden van de Kamer worden rechtstreeks geÔnformeerd via het trimestrieel tijdschrift " Istanbelinfo / Belgium Unlimited " en het tweemaandelijks tijdschrift " Elegans ".

De Belgische - Luxemburgse Kamer van Koophandel in Turkije is lid van de Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van BelgiŽ (cci.be).